Garážové brány
>>  Garážové brány
>>  Výhody garážových brán
>>  Sekčná brána - Popis
>>  Sekčná brána - Typ prelisov
>>  Sekčná brána - Farby
>>  Sekčná brána - Nerezové prvky
>>  Sekčná brána - Ovládanie
>>  Sekčná brána - Kovanie
>>  Sekčna brána - Príslušenstvo
>>  Posuvná brána - Popis
>>  Posuvná brána - Typ prelisov
>>  Posuvná brána - Farby
>>  Posuvná brána - Nerezové prvky
>>  Posuvná brána - Ovládanie
>>  Posuvná brána - Kovanie
>>  Posuvná brána - Príslušenstvo
>>  Rolovacia brána - Popis
>>  Rolovacia brána - Typ prelisov
>>  Rolovacia brána - Farby
>>  Rolovacia brána - Ovládanie
>>  Rolovacia brána - Príslušenstvo
>>  Priemyselná brána - Popis
>>  Priemyselná brána - Typ prelisov
>>  Priemyselná brána - Farby
>>  Priemyselná brána - Ovládanie
>>  Priemyselná brána - Príslušenstvo
>>  Cenova kalkulácia
>>  Na stiahnutie
>>  Neprehliadnite - akcie, zľavy
>>  Neprehliadnite - akcie ZIMA 2015!
>>  Neprehliadnite - akcia Excellent

Katalóg
>>  Šatníky
>>  Okná
>>  Dvere
>>  Podlaha
>>  Kuchyne
>>  Garážové brány
>>  Stavebné a rekonštrukčné práce

My status

Kovanie pre sekčné brány (stavebnú pripravenosť)

Ako vybrať správny typ brány? Neprispôsobujte sa! Postavte si takú garáž, aká vyhovuje vašim požiadavkám, brány LOMAX prispôsobíme na mieru Vašej garáže.
 Garazova brana stavebna pripravenost lomax

x = šírka otvoru
y = výška otvoru
h = nadpražie
L = ľavé ostenie
R = pravé ostenie

Kovanie STD (štandardná)
štandard
- nadpražie "h" pre ručné ovládanie
a) min. 380 mm (do výšky otvoru "y" 3 m a max. plochy 10 m2)
b) min. 420 mm (do výšky otvoru "y" 4 m)
c) min. 500 mm (do výšky otvoru "y" 5 m)

- nadpražie "h" pre ovládanie el. pohonom
a) min. 380 mm pre bočný pohon
a) min. 400 mm pe stropný pohon
(do výšky otvoru "y" 3 m a max. plochy 10 m2)
b) min. 420 mm do výšky otvoru "y" 4 m
c) min. 500 mm pre bočný pohon (do výšky otvoru "y" 5 m)

- ostenie pre ručné ovládanie alebo stropné pohon (L a R >= 100 mm)
- ostenie pre použitie bočného pohonu alebo reťazové prevodovky (mačky) (L nebo R >= 300 mm)

pozor UPOZORNENIE:
V prípade ručného ovládania a nadpražia

 Garazova brana stavebna pripravenost lomax

Kovanie LHF (znížené)
- nadpražie "h" min 230 mm
- nadpražie pre bočný pohon "h" min 300 mm

- ostenie pre ručné ovládanie alebo stropné pohon (L a R >= 100 mm)
- ostenie pre použitie bočného pohonu (L nebo R >= 300 mm)

pozor POZOR!
- maximálna výška otvoru 3000 mm
- maximálna plocha otvoru 12 m2
- reťazová mačka alebo bočný pohon pre typ LHF nemožno použiť (LHF "h"> 300 mm)

pozor UPOZORNENIE:
V prípade ručného ovládania aj ovládania el. pohonom môže spodná časť dolnej sekcie v otvorenej polohe zatieniť až 150 mm otvoru.

 Garazova brana stavebna pripravenost lomax

Kovanie LHN (znížené)
- nadpražie "h" pro Ručné ovládanie
a) min. 70 mm (do max. šírky brány "x" 4,8 m a plochy 10 m2
kľučka v spodnej sekcii, integrované dvere nedajú inštalovať)
b) min. 130 mm (do max. plochy vrat 15 m2)

- nadpražie "h" pre ovládanie el. pohonom
a) min. 120 mm (do max. šírky brány "x" 4,8 m a plochy 10 m2)
b) min. 130 mm (do max. plochy 15 m2)

- ostenie (L a R >= 100 mm)
- ostenie pre použitie bočného pohonu (L nebo R >= 300 mm)

pozor POZOR!
- maximálna plocha vrat 15 m2.

pozor UPOZORNENIE:
V prípade ručného ovládanie panel zasahuje do otvoru (y-120 mm). V prípade bočného pohonu je nutné predĺženie celkom o 830 mm. V prípade ovládania kľukou so zámkom je nutné kľučku umiestniť do spodnej sekcie. V prípade nadpražia

 Garazova brana stavebna pripravenost lomax

Kovanie ZK (zvýšené)
- nadpražie "h" = 4 300 mm
- ostenie (L a R >= 100 mm)

pozor UPOZORNENIE:
Pre použitie bočného pohonu DYNAMIC alebo reťazové prevodovky je nutné ostenie min. 300 mm.

 Garazova brana stavebna pripravenost lomax

Kovanie VK (zvýšené)
- nadpražie "h" = y + 500 mm
- ostenie (L a R >= 100 mm)

pozor UPOZORNENIE:
Pre použitie bočného pohonu DYNAMIC alebo reťazové prevodovky je nutné ostenie min. 300 mm.

 Garazova brana stavebna pripravenost lomax

Kovanie VK-G (zvýšené)
- nadpražie "h" = y + 200 mm
- ostenie (L a R >= 200 mm)

pozor UPOZORNENIE:
Pre použitie bočného pohonu DYNAMIC alebo reťazové prevodovky je nutné ostenie min. 400 mm.

 Garazova brana stavebna pripravenost lomax

Kovanie SK (šikmé)
- nadpražie "h" od 120 mm (podľa veľkosti brány)
- sklon alfa max. 45°
- ostenie (L a R >= 90 mm)
- ostenie pre použitie bočného pohonu (L nebo R >= 300 mm)

pozor UPOZORNENIE:
Možnosť použitia bočného alebo stropného pohonu konzultujte s výrobcom. Pre prípad ovládania bočným / priemyslovým pohonom je treba ostenie min. 300 mm na strane umiestnenia pohonu. V prípade ručného ovládanie (pri otvorených vrátach) môže panel zasahovať do otvoru až 200 mm. V prípade nadpražia

 Garazova brana stavebna pripravenost lomax