betonove lavice a stoly,kvetinace,betonove vyrobky
>>  Betónové prefabrikáty
>>  Velkoformátová dlažba
>>  Prefabrikáty
>>  Mestský mobiliar
>>  Betónové kvetináče
>>  Schodnice
>>  Prefabrikáty L
>>  Lezecke steny

Katalóg
>>  Šatníky
>>  Okná
>>  Dvere
>>  Podlaha
>>  Kuchyne
>>  Garážové brány
>>  Stavebné a rekonštrukčné práce

My status

Velkoformátová dlažba

  • Formáty je možné voliť ľubovoľné (štvorec, obdĺžnik i nepravidelný uholník)

podľa architektonického návrhu s tým, že najmenšia plocha jednej dlaždice
je vždy rovná alebo väčšia ako 0,5m2!

HRÚBKA dosiek JE ľubovoľne voliteľná v rozsahu 6,0-25,0 cm,
tu je rozhodujúce predpokladané zaťaženie po pokládke.

  • ARMOVANIE je vykonané vždy v základnej štandardnej úrovni

predpokladaného zaťaženia. Pri dodaní technických podkladov JE možno
vyrobiť dlažbu so zvýšenou úrovňou armovania pre vyššie zaťaženie dlažby.

  • Hrany dosiek je možné voliť z týchto možností:

- Jemné skosenie cca 2mm
- Malé skosenie cca 4 mm
- Stredné skosenie cca 7 mm
- Veľké skosenie cca 10 mm
Je možné zvoliť tiež oblu hranu s rádiusom 20 mm.

  • BETON dlažby má triedu C30 / 37 XF4.

Štandardne je z hľadiska farebnosti používaný klasický sivý cement.
ale je pre výrobu Možná volľba bieleho cementu - Pri požiadavke veľmi svetlého až bieleho prevedenia.
V prípade farebného prevedenia je možné vyberať zo vzorkovníka farieb (viď. Farby BAYFERROX).

  • MONTÁŽ dlažby sa vykonáva pomocou vákuového prísavného zariadenia preto 

nieje nutná na hornej ploche dosiek prítomnosť manipulačných závitov
či manipulačných ôk