Informácie o našej firme…
>>  Kontaktný formulár
>>  Sídlo spoločnosti
>>  Základné údaje
>>  Showroom -Veľký Biel

Katalóg
>>  Šatníky
>>  Okná
>>  Dvere
>>  Podlaha
>>  Kuchyne
>>  Garážové brány
>>  Stavebné a rekonštrukčné práce

My status

Kategórie

Newsletter (2)

Archív

Jún 2015 (1)
Máj 2014 (1)

Newsletter

Novinky v našich interiérových dverách

2015-06-21

Čítajte viac ...

O rosení dverí a sklenených výplní.

2014-05-28
O rosení dverí a sklenených výplní.
Čítajte viac ...

Okná

Dôvody výmeny okien: úspora energie na vykurovanie vzhľad okien resp. stav okien netesnosť (zatekanie starých okien, prievan oknami) Náklady na vykurovanie predstavujú po potravinách druhý najvyšší výdaj v domácnosti. Preto sa značná časť pozornosti venuje úspore energie. Veľkosť tepelných strát a tepelných ziskov môžeme ovplyvniť niekoľkými vplyvmi: urbanistickými vplyvmi (spôsob zástavby (radové domy, samostatne stojace domy), orientáciou k svetovým stranám..) architektonickými vplyvmi (geometria tvaru budovy, dispozičné riešenie) vplyvom konštrukcie a jej tepelno-technickými vlastnosťami (súčiniteľ prechodu tepla tzv. k - hodnota, po novom U - hodnota) vlastnosťami technického zariadenia (druh a spôsob vykurovania, meranie, regulácia) využitím solárnych systémov (aktívnych – solárne články, alebo pasívnych – zasklenia)